Egyéb

Környezetvédelem: miben tud segíteni egy szakértő?

Környezetvédelem: miben tud segíteni egy szakértő?

Manapság a környezetvédelem a vállalkozások és cégek számára olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek a legfőbb célja a környezet veszélyeztetés, károsítás és szennyezés megelőzése, adott esetben pedig a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése. A károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása és a környezetvédelmi rend fenntartása. Ehhez azonban az érintetteknek szükségük lesz egy tanácsadó cégre is, mely szakértelmével támogatni tudja a munkafolyamatokat.

Környezetvédelem: miben tud segíteni egy szakértő?

 • A vállalkozáshoz kapcsolódó telephely környezeti hatásainak helyszíni felmérésében, a szükséges környezetvédelmi feladatok, tapasztalatok összegzésében.
 • A gazdálkodó szervezet hatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok elkészítésében, majd a környezetvédelmi szabályzat elkészítésében.
 • Levegőtisztaság-védelem területén a bejelentésre kötelezett pontforrások (kazánok) alap és éves adatszolgáltatásában, működési engedélykérelem összeállításában.
 • Vízminőség-védelem területén vízjogi engedélykérelmek elintézésében, a hatósági bejelentések elkészítésében.
 • Hulladékgazdálkodás területén: a keletkező hulladékok felmérésében, a komplex nyilvántartás vezetésben, a hulladékgazdálkodási terv készítésében, a hatósági bejelentések elkészítésében, szerződés megkötésében a hulladékkezelő szervezettel.
 • Környezetvédelmi hatósági szervezetekkel folyamatos kapcsolattartásban.
 • Környezetvédelmi jogi tanácsadásban.
 • Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) kiépítésében közreműködésében.
 • Különböző tervekhez környezetvédelmi fejezetek összeállításában.
 • Környezetvédelmi oktatások szervezésében, megtartásában.
 • Veszélyes anyag elfolyások környezetszennyező hatásainak felszámolásában.
 • Vízminőségi kárelhárítási tervek készítésében, valamint a talaj- és talajvíztisztítás, talajvíz-modellezésben.
 • Környezeti elemek (talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, hulladék) akkreditált mintavételében, szállításában, bevizsgálásában.

Ehhez kapcsolódóan a vállalkozásoknak a megfelelő szakértelemre van szükségük. Keresd fel az EHS focus csapatát mielőbb a környezetvédelmi tevékenységek rendezésével kapcsolatosan.